Читанка

МАРКСИЗАМ ИЛИ МАРКСИЗМИ? (Кауцки, Грамши, руските анархисти и…Ајнштајн)

„Жил Мишле”, продолжува Колаковски, „ги почнуваше неговите предавања за британската историја со следниве зборови – ‘Господа, Британија е остров!’. Голема е разликата помеѓу тоа дали ние едноставно знаеме дека Британија е остров, или ја интерпретираме нејзината историја во светлината...

Читанка

„ДОН КИХОТ“ од Мигел де Сервантес

Мојот најдалечен спомен на оваа книга е едно потемнето, речиси антиквитетно издание на српски, со тврди корици и лузни од селења и поплави, кое го чуваше баба ми во домашната библиотека. Потоа дојдоа скратените, лектирни изданија на македонски. Но...

Читанка

„ЈАС ИМАМ СОН“ – антологија на најславните говори на сите времиња од светот и Македонија (приредил Жарко Кујунџиски)

„Што ми требаше сето ова?”, си велите, со крајчето на окото лоцирајќи го пожарниот излез од каде би можеле да киднете. Но луѓето полека се слеваат во просторијата, и нема назад. Ја поднаместувате краватата, го прочистувате грлото и почнувате:...

Читанка

„Зошто мажите се коцкаат, а жените купуваат чевли?“ од Алан С. Милер и Сатоши Каназава

Во историјата на науката главно се профилирале две ‘школи’ за толкување на човечките постапки – онаа која тврди дека доминантно влијание врз него има природата (неговите гени, анатомија и физиологија), и онаа која вели дека човекот е пред сè...

Читанка

„ФИЛОЗОФИЈА НА ВИНОТО“ од Бела Хамваш

Едно од најголемите недоразбирања во историјата на идеите е веројатно она поврзано со хедонизмот. Популарно, но често и академски сфатен како себично трупање на задоволствата и истовремено агилно одбегнување на страдањата, тој на многумина им асоцира на нешто вулгарно...