Читанка

„УБАВАТА ИГРА: ФУДБАЛОТ ПРЕКУ ОЧИТЕ НА НАЈДОБРИТЕ СВЕТСКИ ИГРАЧИ“ од Том Ват

Па сепак тоа што Роналдо од Роналдињо ги разликувам само по тоа што знам дека еден од нив беше поубав, не ме спречува на фудбалот да гледам како на значаен културен, економски, класен, расен и полов феномен. Особено е...

Читанка

„ПЕР ГИНТ“ од Хенрик Ибзен

Да не знаевме дека е пишувана 1866. ќе мислевме дека тој ги искусил двете светски војни, го видел падот на Берлинскиот ѕид, бил допрен од долгата рака на глобалниот капитализам; ќе бевме уверени оти знаел дека неумерениот романтизам (ќе)...