Читанка

Поезијата секогаш победува (или: на Струга поправен мост да имам) Гости-уредници: Ненад Јолдески и Тина Тодороска Петреска

Во меѓувреме почнав да пишувам поезија. И престанав да одам на Струшките вечери. И не само заради тоа, мислев дека е најсоодветно за овој фестивал да пишуваат Стружани, кои редовно и ‘од внатре’ го следат. Ненад и Тина направија...