Читанка

ТЕКСТОТ И НЕСВЕСНОТО: ИЗБОР ОД МАКЕДОНСКИ ОГЛАСИ

Но Американците пак затоа биле воодушевени од него. Две години по неговата фамозна посета, во Њујорк била формирана Американската асоцијација на психоаналитичари, која овие денови ја одбележува својата стогодишнина. И еден век подоцна Америка останува најголемата планетарна „колонија” на...

Читанка

„СМРТТА Е НЕПРОВЕРЕНА ГЛАСИНА“ од Емир Кустурица

Таков, несимпатичен, Кустурица ни стана додуше посредно, преку она што слушнавме дека го кажал, или претпоставивме дека го направил, особено поврзано со војната во Босна: пиел виски со Милошевиќ додека на неколку стотини километри се одвивал геноцид, си го...

Читанка

Македонски фолк еротикон

Новинарката, ‘оправдувајќи’ го обичајот со неговата древност и етнолошка издржаност, сепак не пропушти со звучни сигнали да ги покрие фолклорните бисери. Така, љубопитно наместени пред телевизорот, наместо со најавената „мрсна” вест, останавме со звучните сигнали в раце. За табуизирањето...

Читанка

„КАКО СЕ ИЗЕДОВ СЕБЕСИ“ од Воки Костиќ

„Многу арно не е на арно”, си велите, жалејќи што не бевте поскромни, какви што ќе морате да бидете следните месеци. Како низ полусон се сеќавате на вашата разузданост, чувствувајќи вина додека ги гледате репортажите за семејствата кои за...