Читанка

ГОЛТАЊЕ ЗНАЕЊЕ – ЈАДЕЊЕ КНИГИ

Но што да каже мајка му на Жан Антелм Брија-Саварен? Па тој се родил на – денот на шегата! Овој француски правник и политичар, роден на 1. април 1755, сепак е најпознат како гастроном и писател. Неговото славно дело,...

Читанка

„На пријателот којшто не ми го спаси животот“ од Ерве Гибер, гостинка-уредничка: Елисавета Поповска

Доближувајќи ги ставовите, и разбивајќи го стереотипот за расправата како монодрамски жанр во кој „другиот” служи само како ѕид од кој се одбива топчето за вербален сквош, наместо да се пресметаме на зајдисонце во предворјето на Универзитетот ние решивме...

Читанка

„Jапонска хаику поезија“ од Владимир Девиде

Целта на делото била практична – разбирање на мотивите и предвидување на однесувањето на доскорешниот непријател на САД, низ призмата на антропологијата. Пишувана врз основа на историски документи, филмови и литературни дела, како и мал број разговори со Јапонци...

Читанка

„Машкост“ од Харви Менсфилд

Иако без илузија дека со ваков скромен прилог долгорочно ќе ја нивелираме родовата застапеност на нашиот омилен медиум, и со целосна емпатија кон естетските и други преференци на уредниците на истиот, на денот на жената проговараме за згазените права...