Читанка

„БЕН-ТОВИТ“ од Леонид Андреев

Толпа народ уште од рано изутрина ја има запоседнато тесната улица која води до Голгота и околните покриви, за да може да фаќа сеир, и да фрли по некој камен на „разбојниците”, кои римските војници ги водат на ридот...

Читанка

„ПРАШАЊА“ – поезија од Александар Станковиќ

Сите негативни асоцијации на „Дивиот запад”, како митски топос во кој не важат правила освен оние на посилниот, се исклучени. Освен кога под „посилен” не се подразбира оној посилен на збор, а богами и на нерви. Погледнете ги (или...

Читанка

Диктатори, ем писатели

Очигледно завидливи на неговата работливост и амбициозност, развивме теорија дека и нему, како и на Тито на времето, некој мора да му ги пишува книгите. А штом ги има многу, и се напишани по нарачка, тогаш мора да не...

Читанка

„ТИЕ ИМААТ ЗБОР ЗА ТОА: НЕНАМЕТЛИВ ЛЕКСИКОН НА НЕПРЕВОДЛИВИ ЗБОРОВИ И ИЗРАЗИ“ од Хауард Реинголд

Таа на еден лежерен, но крајно информиран начин, промовира вакви зборови и изрази од различни јазици, објаснувајќи го и културниот контекст во кои тие настанале и во кои се употребуваат. Конференцијата заврши, но идејата непреводливите зборови да се преведат...