Читанка

„ВОВЕД ВО СМЕШЕН ТАНЦ“ од Роберт Перишиќ

Така барем повеќето од нас го паметат Јадранското море, кое како и географски да ни се оддалечи кога престана да биде наше. Психолошкиот ефект кој го имаат границите, дури и во ситуација на безвизен режим, е голем. Откако го...