Читанка

ФИЛИП ЛЕВИН – поетски лауреат на САД за 2011/2012 година –

Дали стиховите изговорени од мостовите на Дрим во сите овие педесет години допреле до некого вон писателскиот еснаф, го убедиле дека поезијата е релевантна за животот, дека поетите се луѓе кои чудесно точно можат да го опишат она што...

Читанка

ПАТРИОТСКА ЛИТЕРАТУРА СО ЧОВЕЧКИ ЛИК или дали ќе беше подобро војниците на Саумил да имале и трето око

Без оглед на нејзиниот автор, таа сосема јасно ја дефинира разликата помеѓу нашата љубов кон татковината, приврзаноста кон тој колективен организам со кој се идентификуваме, и лојалноста кон одредена власт, која можеби застапува некои сосема други, нам туѓи и...

Читанка

– ПОДЈАРМЕНИ ВО ПРЕВОДОТ – или зошто во издаваштвото е добро да си сопствен шеф

Речиси секој издавач во компјутерот има трогателно модел-писмо со кое бара авторски права од странците, обидувајќи се да издејствува симболична цена или воопшто да не плати. Има такви кои со крајни напори се обидуваат да ги помират сопствените просветителските...

Читанка

ЗЕМЈАТА КАДЕ ’НЕ’ Е ’ДА’: грчка поезија на 20 век

Ако некој магично ве спушти на Олимпијаки акти сред сезона, ќе ви треба време да сфатите дека всушност се наоѓате во Грција. Натписите се на романски, српски и полски, на секои пет минути сонцето ви го затскриваат црнци што плетат...