Читанка

КОМПЛЕТНИТЕ КАЛВИН И ХОБС од Бил Вотерсон

Љубопитниот, интелигентен, дрзок но бескрајно мил лик на Калвин од омилениот ни стрип „Калвин и Хобс” ни се виде како идеален фото робот на некого кого со задоволство би го прогласиле за „Личност на годината 2011 (и која и...

Читанка

TOM WAITS MEETS GOCE ARNAUDOV (расказ по мотив од Дежо Костолани)

Поглавјето, кое повеќе личи на засебен расказ, зборува за разговор во воз, кој на пат кон Истанбул поминува низ Бугарија, помеѓу авторот и кондуктерот, луѓе кои не само што припаѓаат на различни култури и социјални миљеа, туку и не...

Читанка

„СÈ ИСПУСТЕНО, СÈ ЗАПАЛЕНО“ од Велс Тауер

Како во огласите: „Рушам ѕидови, отварам дупки, кршам армиран бетон и вадам плочки со хилта”. Можел и да додаде: после ова – ваша работа. Отприлика во таков животен и наративен момент е темпирано дејството на деветте раскази на Тауер,...