Своеглаво и своерачно

Добро, ќе бидам комплетно искрен. Можеби она што ќе ви го кажам и не ве засега, на моменти може да ви се стори дури и премногу лично, премногу интимно. Но, јас сепак решив да го поделам со вас. А со кого да го поделам во ова наглуво доба, кога градот спие кротко како зебра која […]