И кравата е човек

[media file=”/files/statija/2019/07/02/ad1y0ew460svvp9-11.mp4″] ******* Кога сме веќе на оваа тема, една стара анегдота (која нема врска со видеото): Бранислав Нушиќ некоја жена ја нарекол крава и заради тоа стигнал на суд. Судијата му одредил парична казна која овој, нормално, ја платил. Пред сите да се разотидат од судницата, Нушиќ го прашал судијата: –  Господине судија, а […]