Бескрајниот шарм на нона Паола

Кога на нона Паола пробуваат по телефон да ѝ увалат соларен панел на кровот: [media file=”/files/statija/2019/07/12/2203842114070991293581232638260850720243712n.mp4″] Нона Паола првпат во животот пробува суши (кое она го вика шуши-шуши). Не ѝ се бендисува што тоа јадење е завиткано во црна хартија: [media file=”/files/statija/2019/07/12/1460526311336148400484691280512214033235968n.mp4″] Се запозnаваат нона Паола и Сири. Јадна нона Паола, јадна Сири: [media file=”/files/statija/2019/07/12/10973420102057367362346961240195871n.mp4″] […]