Бескрајниот шарм на нона Паола

Кога на нона Паола пробуваат по телефон да ѝ увалат соларен панел на кровот: [media file=”/files/statija/2019/07/12/2203842114070991293581232638260850720243712n.mp4″] Нона Паола првпат во животот пробува суши (кое она го вика шуши-шуши). Не ѝ се бендисува што тоа јадење е завиткано во црна хартија: [media file=”/files/statija/2019/07/12/1460526311336148400484691280512214033235968n.mp4″] Се запозnаваат нона Паола и Сири. Јадна нона Паола, јадна Сири: [media file=”/files/statija/2019/07/12/10973420102057367362346961240195871n.mp4″] […]

Кога на нона Паола пробуваат по телефон да ѝ увалат соларен панел на кровот:

[media file=”/files/statija/2019/07/12/2203842114070991293581232638260850720243712n.mp4″]

Нона Паола првпат во животот пробува суши (кое она го вика шуши-шуши). Не ѝ се бендисува што тоа јадење е завиткано во црна хартија:

[media file=”/files/statija/2019/07/12/1460526311336148400484691280512214033235968n.mp4″]

Се запозnаваат нона Паола и Сири. Јадна нона Паола, јадна Сири:

[media file=”/files/statija/2019/07/12/10973420102057367362346961240195871n.mp4″]

Внук ѝ сака да се тетовира како татко му. Паола ќе ги убие.

[media file=”/files/statija/2019/07/12/1052141710205232127539794221710895n.mp4″]

Нона Паола вклучила машина за перење алишта. На центрифуга. За да суши пиперки.

[media file=”/files/statija/2019/07/12/2035800915960922770885934221188133040947200n.mp4″]

Кога ќе го изгуби телефонот, Паола тврди дека тоа е дело на ѓаволот. Кога ќе потроши 1 гига интернет, син ѝ тври дека е од порното.

[media file=”/files/statija/2019/07/12/45505784498929807287337107357268818788352n.mp4″]

Итн, итн, итн.

 

 

 

 

Речник

Најчитани

Бескрајниот шарм на нона Паола

Кога на нона Паола пробуваат по телефон да ѝ увалат соларен панел на кровот: [media file=”/files/statija/2019/07/12/2203842114070991293581232638260850720243712n.mp4″] Нона Паола првпат во животот пробува суши (кое она го вика шуши-шуши). Не ѝ се бендисува што тоа...