Високи градежни стандарди и длабок професионализам

Да видите само како се работи на една скопска зграда која ја изведува многу позната градежна фирма (во последни времиња често спомнувана во јавноста). Па уште кога дечково што снимал им се јавил за да им каже што се...