Како луто звучеше Велес во 90-тите

Умрело дете за кора: Оловни деца Ние сме оловните деца од Вардар Живееме во нашиот обав град Војска не одиме, за Борец навиваме Растеме во среќа, игри и чад Оџаците високи здивот ни го земаат Ластовички нема, магариња гинат...