Махер на колото кој ја фати цела ЛШ и ЛЕ

Doctor House Дуле Дуле Ако имате добитен тикет или ако една ве зафркнала, пишете ни на Фејсбук или на tipster@trendolend.mk. Тикетите праќајте ни ги по секое тековно коло, ги објавуваме во понеделник и петок.

Малер на колото за 450.000 денари

Ако имате добитен тикет или ако една ве зафркнала, пишете ни на Фејсбук или на tipster@trendolend.mk. Тикетите праќајте ни ги по секое тековно коло, ги објавуваме во понеделник и петок.

Малер на колото за 800.000 денари

Пано Пано Пано Горан Екрем Ако имате добитен тикет или ако една ве зафркнала, пишете ни на Фејсбук или на tipster@trendolend.mk. Тикетите праќајте ни ги по секое тековно коло, ги објавуваме во понеделник и петок.

Малер на колото

Драган Драган Ако имате добитен тикет или ако една ве зафркнала, пишете ни на Фејсбук или на tipster@trendolend.mk. Тикетите праќајте ни ги по секое тековно коло, ги објавуваме во понеделник и петок.

Махер на колото со три и малер со четири тикети

МАХЕРОТ: Дуле Дуле Дуле МАЛЕРОТ: Драган Драган Драган Драган Ако имате добитен тикет или ако една ве зафркнала, пишете ни на Фејсбук или на tipster@trendolend.mk. Тикетите праќајте ни ги по секое тековно коло, ги објавуваме во понеделник и петок.