БМВ, добар клизачи

[media file=”/files/statija/2019/05/22/11111.mp4″] Даимлер реагираше (не најсмешно), дека нивниот довчерашен шеф се префрлил на линијата EQ,  електричните возила на Даимлер со кои влегува во натпревар со понудата на БМВ кои се понапред во оваа област. [tweet:https://twitter.com/MercedesBenz/status/1131177844502081536] А не дека на...