0.062 милји под морето

[media file=”/files/statija/2018/11/16/freaddsdfnsdfasdfassaf.mp4″] Заради контекст: На површина на море, човековото тело трпи притисок од 6,6 килограми на секои 6 квадратни сантиметри од површината на своето тело. На секои 10 метра надолу се додаваат уште по 6,6 килограми. Ако треба калкулаторот...