/  Off topic  /  Вебалици

Да ве запознаеме со Дигиталната библиотека на Македонија

Тарашкањето по материјалите може да се прави класично со пребарување збор, а има поделба и по колекции (списанија, книги, музички збирки, карти, уметнички слики и слично), по година на издавање, автор на материјалот, наслов или клучни зборови. Плус има опција за креирање на сопствен профил. Клик тука

Тарашкањето по материјалите може да се прави класично со пребарување збор, а има поделба и по колекции (списанија, книги, музички збирки, карти, уметнички слики и слично), по година на издавање, автор на материјалот, наслов или клучни зборови. Плус има опција за креирање на сопствен профил.

Клик тука

Речник

Најчитани

Да ве запознаеме со Дигиталната библиотека на Македонија

Тарашкањето по материјалите може да се прави класично со пребарување збор, а има поделба и по колекции (списанија, книги, музички збирки, карти, уметнички слики и слично), по година на издавање, автор на материјалот, наслов...