/  Off topic  /  Вебалици

Која професија е спротивна на твојата?

Меѓу другите парови од Тајмс се: Архитект – касап. Писател и автор – монтажер на камп приколки. Судија – модел. Таксист / шофер – физичар. Провери се тука

Меѓу другите парови од Тајмс се:

Архитект – касап.

Писател и автор – монтажер на камп приколки.

Судија – модел.

Таксист / шофер – физичар.

Провери се тука

Речник

Најчитани