Па уште свртел телефон да се јави на телевизија

Многу ни е криво што не можеме да го видиме суратот на овој гледач. Ете така, да му се изнагледаме. Разбирлива е таа потреба на непријателот да му го запознаеш ликот, да го персонифицираш, надевајќи се дека така полесно ќе се справиш со него, дека утре ќе успееш да го препознаваш.  А гледачов е оној непријател кое мама ни еба на сите нивоа сиве овие години: комплетно отсуство на срам.

Кратка содржина:

Гледачот:

– Каде е роден Гоце Делчев? Во Кукуш. Каде е Кукуш? Во Бугарија. Значи, Бугарин е.

Водителот:

– Ама Кукуш е во Грција.

Гледачот:

– Кукуш е во Грција?? Значи Грк е.

[media file=”/files/statija/2019/12/13/wknfl0mdmahljqmo.mp4″]

виа
 

 

Речник

Најчитани

Па уште свртел телефон да се јави на телевизија

Многу ни е криво што не можеме да го видиме суратот на овој гледач. Ете така, да му се изнагледаме. Разбирлива е таа потреба на непријателот да му го запознаеш ликот, да го персонифицираш,...