Bookbox статија

Вештачка интелигенција тренирана на стари научни статии дојде до откритија кои луѓето ги промашиле

Во студија објавена во списанието Nature од 3 јули, истражувачи од Националната лабораторија Лоренс Беркли користеле алгоритам наречен Word2Vec, чија задача била да обработува постари научни текстови и да бара врски кои луѓето ги пропуштиле. Откако ја завршил работата, алгоритамот...

Bookbox статија

До научна статија со еден клик

„Рутер: методологија за типична унификација на местата за пристап и намалување на редундантноста” беше насловот на текстот полн глупости, генериран со едноставна компјутерска програма од страна на тројца студенти на MIT, кој во 2005 ја покрена бурната дискусија за...

Bookbox статија

Чисти глупости како висока наука

Оние кои го вадат лебот од академски труд и работат на некои од високообразовните институции знаат дека верификуваните научни резултати, објавени во што е можно попрестижни стручни списанија од соодветната област, се услов за напредување во повисоки универзитетски звања....